ostovaar.ir

کوروش بزرگ اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟!

کوروش بزرگ اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟!

یکی از منابعی که برای وصف سجایای کورش به فراوانی بدان استناد می‌شود، کورش‌نامه (سیروپدی) نوشته گزنفون است اما در این استنادها معمولاً به بازگویی بخش‌های دلپسند آن اکتفا می‌شود و بقیه متن را نادیده می‌انگارند و کوچکترین نقد به رفتار کوروش، برابر با وطن‌فروشی قلمداد می‌شود...
تاریخ و روز دقیق جشن هالووین سال 2020 (هالووین 99)

تاریخ و روز دقیق جشن هالووین سال 2020 (هالووین 99)

هالووین یکی از جشنهای سنتی مغرب‌زمین است که مراسم آن در شب ۳۱ اکتبر بر‌گزار می‌شود. بسیاری از افراد در این شب لباس‌های عجیب و غیرمرسوم می‌پوشند و کودکان برای جمع‌آوری نبات و آجیل به در خانه دیگران می‌روند...
1