ostovaar.ir

کد خبر : ۱۳۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۰ - 31 May 2020
نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود...
موارد مصرف نیتروفورانتوئین

نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.


مکانیسم اثر نیتروفورانتوئین

به نظر می رسد نیتروفورانتوئین با دخالت در کار آنزیم های باکتریایی، بسته به غلظت، باعث توقف رشد یا مرگ باکتری شود.


فارماکوکینتیک نیتروفورانتوئین

جذب این دارو متغیر است. فراهمی زیستی آن در حضور غذا افزایش می یابد. غلظت دارو در ادرار و کلیه ها زیاد و در سرم خیلی کم است . نیمه عمر این دارو 1- 3/0 ساعت است. این دارو عمدتاً از راه کلیوی دفع می شود.


منع مصرف نیتروفورانتوئین

این دارو در عیب کار کلیه، نوزادان با سن کمتر از 3 ماه، کمبود G6PD و پورفیری نباید مصرف شود.


عوارض جانبی نیتروفورانتوئین

آنتی اسیدها و مواد جاذب، این داروها کاهش می دهند. مصرف همزمان نیتروفورانتوئین با پروبنسید، به دلیل کاهش دفع توبولی، ممکن است سبب بروز مسمومیت با نیتروفورانتوئین شود.


تداخلات دارویی نیتروفورانتوئین

1. این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرار شود.

2. رنگ ادرار بیمار ممکن است زرد تا قهوهای تغییر کند.

3. بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.


هشدار ها نیتروفورانتوئین

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
کم خونی، دیابت، عدم تعادل الکترولیت ها، کمبود ویتامین B و فولات، بیماری ریوی و عیب کار کبد و نوروپاتی محیطی یا استعداد محیطی از عوارض این دارو هستند.


توصیه های دارویی نیتروفورانتوئین

1. این دارو ممکن است موجب پاسخ مثبت کاذب در آزمون گلوکز ادرار شود.

2. رنگ ادرار بیمار ممکن است زرد تا قهوهای تغییر کند.

3. بهتر است این دارو با غذا یا شیر مصرف شود.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: