ostovaar.ir

کد خبر : ۷۷۷
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۸ - 09 January 2020
فهرست کاملی از نام و اسم دختر و پسر کردی به ترتیب حروف الفبا همراه با معنی اسم؛ از جمله اسامی دخترانه و پسرانه با ریشه کردی می‌توان به آرینا، آسو، توار، روژان، ژیکان، کژال، وندا، هینا و ... اشاره کرد...

اسامی پسرانه کردی

ئاراز     
معنی: آراز، اَرَس


ئارتین    
معنی:  شعله و گرمای آتش


ئارمین   
معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد


ئازا       
معنی:  دلاور، همریشه با آزاد


ئاسو      
معنی: آسو، افق


ئاکام      
معنی: عاقبت، سرانجام


ئاکو      
معنی: قلهٔ کوهئاگرین   
معنی: آتشین، نام یک کوهستان


ئالان     
معنی: بلند، با حرمت، سخن دلنشین (نام کوهستانی در کردستان)


ئاوات    
معنی: امید


ئەردەلان
معنی:  اردلان


ئەردەوان            
معنی: اردوان


ئەژدەر   
معنی: اژدر


ئەگید     
معنی:  دلاور، اصل این واژه ترکی است


ئەلەند    
معنی: تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید


ئەویندار
معنی:  عاشق


اَردلان   
معنی: جای و مکان مقدس؛ نام طایفهای از ایلات کرد ایران.


اربیل     
معنی: بسیار خوب


افشار     
معنی: معاون و شریک، (در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه شور (آوازِ افشاری)، نام ناحیه‌ای در کردستان


آدان      
معنی: مفید سودمند


آران
معنی: دارای طبیعت گرم، همچنین اسم شهری قدیمی که قباد آن را بنا کرد.


آرتین     
معنی: حرارت آتش،گرمای آتش


آرژین    
معنی: آتش زندگی،گرمای زندگی


آرشین    
معنی: دوست داشتنی


آرنا       
معنی: آریایی نژاد


آری      
معنی: آریایی، نام یکی از ایالات ایران قدیم که شامل خراسان و سیستان امروزی بوده است، اسم یکی از طوایف چادر نشین مازندران


آریتما    
معنی: نام یکی از سران ماد


آریز      
معنی: نام کوهی در مسیر مریوان به سنندج  نام ایرانی


آرین      
معنی: مرد آریایی - آریایی نژاد، از نسل آریایی


آریوان   
معنی: آری به معنی آتشه، وان نام شهری در ترکیه


آزا        
معنی: آزا اسم کردی به معنی سالم بودن و سرحال و قبراق است؛ هم چنین آزا نام پادشاه مانایی بوده است.


آسو       
معنی:  افق


آکار      
معنی: خلق و خو، اخلاق


آکام       
معنی: سرانجام،نتیجه کار


آکو       
معنی: قله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت و مقتدر


آگا        
معنی: آگاه، مطلع،با خبر


آمانج     
معنی: هدف، مقصد


آمیار     
معنی: همکار، یاور


آنیموس  
معنی: بی نیاز، بخش ناهشیار یا خودِ درونیِ راستینِ هر فرد


آوات     
معنی: امید و آرزو


آویر      
معنی: آتش


آهیر      
معنی: آتش


بَهرام     
معنی: پیروزگر، (در نجوم) مریخ، (در گاه شماری) روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران، در فرهنگ ایران قدیم فرشته‌ای موکل بر مسافران و روز بهرام است، (در اعلام) نام چند تن از شاهان ساسانی.


بُرزان    
معنی: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ به معنای جایگاه بلند « بَرزان»، قدرتمند، نیرومند


بارِزان   
معنی: بارِز، نامِ قوم بارز یا بارزان یا بارجان، تاریخ این قوم به پیش از اسلام میرسد و نام آن از دوره‌ی ساسانیان در متون ضبط شده است.


بارمان   
معنی: شخص محترم و لایقِ دارای روح بزرگ؛ از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی


باشوان   
معنی: نام کوهی در بانه، آشیانه


باشور    
معنی: به معنی جنوب


باشوک   
معنی: نوعی پرنده شکاری


باگرو    
معنی: تندباد


باهوز    
معنی: گردباد


برزام     
معنی: نام جد مانی


برزآفرین
معنی: تشویق بزرگ


برزفر    
معنی: دارای قامتی با شکوه، بلند پرواز، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی


بروا      
معنی: ایمان


بروسک
معنی: جرقه


بریار     
معنی: عهد و پیمان


بلیسه     
معنی: شعله، اخگر


بلیمەت   
معنی: دلاور


بوبان     
معنی: به‌سوی بالا


بوتان     
معنی: لهجه‌ای در زبان کردی


بوران    
معنی: بوران


بوژان    
معنی: نمو کردن، شکوفا شدن، به خود بالیدن


به‌نوش   
معنی: گوارا، بهترین نوش دارو


بیکس    
معنی: تنها و بدون حامی


بەتین     
معنی: آتشین


بەرزان  
معنی: بلندپایه


بەرهەم  
معنی: ثمرە


بەلین     
معنی: پیمان


بەهیز    
معنی: نیرومند


پارسیا    
معنی: اهالی پارس


پشتیوان  
معنی: پشتیبان


پشکو    
معنی: شکوفە


پەژار    
معنی: افسردەدل


پەشیو    
معنی: هراسان و افسردەدل «همریشه با پژمان»


تَوار      
معنی: پرنده


جوانرو  
معنی: زیبا رو


چاوه      
معنی: عزیز


چیا       
معنی: کوهستان، کوه


چیاکو    
معنی: کوه کوچک


خاوین    
معنی: پاک سرشت


خوشناو  
معنی: نامدار،نیک نام


دادیار    
معنی: حامی قانون، مجری عدالت


داژیار    
معنی: روزی ،قدرت


دالاهو    
معنی: برگرفته از کوهی در کرمانشاه


دانیار     
معنی: بخشندە


داوین    
معنی: دامنه کوه


دیار      
معنی: دیار، پیدا


دیاکو     
معنی: بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود.


دیلمان    
معنی: برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.


دیمەن    
معنی: چشم‌انداز


دەرسیم   
معنی: برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه


راژان    
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه


راژور   
معنی: جایی بالا،حاکم


راشین    
معنی: (تلفظ: rāšin) سر سبز و خرم و با طراوت، به علاوه راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد.


رامان    
معنی: در شگفت


رامیار    
معنی: اهل سیاست، سیاستمدار


راویژ    
معنی: تدبیر


رزگار    
معنی: رستگار، آزاد


روژبین  
معنی: بیننده‌ی روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی


روژمان  
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.


روژند    
معنی: نور خورشید


روژهات
معنی: روزها


روژهلات           
معنی: شرق


روژیار  
معنی: آفتاب،زمانه


ریباز     
معنی: راه و شیوه


ریبوار   
معنی: رهگذر


ریبین    
معنی: رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر


ریزان    
معنی: وارد، ماهر


ریکەوت            
معنی: کردی


ریناس    
معنی: رهشناس


ریوان    
معنی: رهگذر


زاگروس
معنی: زاگرس اصل این واژه یونانی است.


زال       
معنی: حکمران، چیره


زانا       
معنی: دانا


زانکو    
معنی: دانشگاه


زانیار    
معنی: یار دانا و دانشمند


زریان    
معنی: نام یک نوع باد، تندر، طوفان


زمناکو   
معنی: نام کوهستانی در کردستان


زوراب  
معنی: کردی


زوران   
معنی: تلاش، کشتی


زیلان    
معنی:  نام گیاهی است یکساله و معطر و دارای کرکهای غده‌دار و چسبناک از تیرهی اسفناج


ژابیز     
معنی: نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است، اشک آتش


ژاکان    
معنی: پژمرده ، اسم نیست مصدر فعل است


ژان       
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج


ژاوەرو  
معنی: ژاورود


ژوان     
معنی: میعادگاه عاشق و معشوق


ژیار      
معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان


ژیان      
معنی: خشمناک و غضبناک؛ بیباک و شجاع


ژیر       
معنی: هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»


ژیکان    
معنی: قطره ی باران


ژیلوان   
معنی: کوهنورد


ژیلەمو   
معنی: اخگر


ژیوار    
معنی: زندگی


ژیوان    
معنی: نگهبان زندگی


ژیهات   
معنی: کاردان، ماهر، شایسته، لایق


سَیوان    
معنی: هاله، اطراف ماه، سایبان، چادر


سارو     
معنی: طوطی


ساکار    
معنی: پاک و ساده


ساکو     
معنی: کوه بدون گیاه؛ ساده و بی آلایش؛ یکسان و یکنواخت


سامران  
معنی: نامی محلی، بلند و سر فراز


سانیار    
معنی: حامی و پشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد


سایمان   
معنی: مانند سایه


سردشت 
معنی: به مکانی رویایی گفته میشود همانند بهشت سرسبز،نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی


سوران   
معنی: نام نوعی لهجه ی مادری کردی سورانی – کرد سوران


سه یوان 
معنی: کوهی در ایلام


سیامند    
معنی: نام کوهی است.


سیپان    
معنی: بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان


سیروان  
معنی: نام رودی در منطقه هورامان تخت کردستان


سیوان    
معنی: ماه


سەردار  
معنی: سردار


سەرکەوت          
معنی: پیروز


شارو     
معنی: بازمانده یا پنهان


شالیار    
معنی: همدم شاه


شاهو     
معنی: نام کوه


شمِال     
معنی: طوفان


شوان     
معنی: (تلفظ: šo (a) vān) شبان، چوپان، نگهبان گله


کاردوخ  
معنی: نامی برای قوم کرد


کاویار    
معنی: مراد،آرزو


کژوان   
معنی: کوهنورد


گایار     
معنی: یار بزرگ یار قدرتمند


 لاهور    
معنی: یکتا


ماردین   
معنی: نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه


ماژان    
معنی: بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند


ماهور    
معنی: تابناک


نیوان     
معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان


نیهاد      
معنی: نهاد، سرشت، طبیعت، بنیاد، ضمیر دل،اساس، مقام و جایگاه، قاعده


نودشه

نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته‌اند


واتیار    
معنی: سخنگو


وادیار    
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر


وارش    
معنی: بارش، باریدن باران


وارو     
معنی: رهگذر


وانیار    
معنی: باسواد


وفران    
معنی: در زبان کوردی ایلامی به معنای برف


ویس     
معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است. عشیره یکرنگ


هاوار    
معنی: فریاد


هاوراز   
معنی: همراز


هاوری   
معنی: همراه


هایکا     
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان


هژار     
معنی: بینوا، فقیر، تنگ دست


هژیان    
معنی: ارزنده، شایان ارزش


هستیار   
معنی: احساس کننده، ادیب


هفال      
معنی: رفیق


هلکو     
معنی: کوه کوچک، تپه


هلکوت  
معنی: فرصت، وقت


هلمت    
معنی: حمله، هجوم


هلموت   
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.


هوار     
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق


هوال     
معنی: خبر، رفیق


هوتخش  
معنی: صنعت گر


هوراز   
معنی: دوست صمیمی


هورام    
معنی: زیبا رو، خوش رام ، خنده رو ، ﻣﺮدﻡ ﻣﻨﻄﻖهاوراﻣﺎﻥ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ آﻓﺘﺎﺏ


هورامان 
معنی: منطقه‌ایی در کردستان


هوران   
معنی: مرغزار کوچک در کوهستان


هوزان   
معنی: آوازەخوان


هوگر    
معنی: انس گرفتن، عادت کردن


هولان    
معنی: چوگان بازی


هیدی     
معنی: آرام، آهسته، بردبار


هیرا      
معنی: فراخ، وسیع


هیرش    
معنی: فشار، هجوم


هیرش    
معنی: یورش، هجوم و حمله


هیرو     
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)


هیژا      
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار


هیمن     
معنی: آرام، موقر، شکیبا


هیوا      
معنی: امید


هەردی  
معنی: آمدن


هەژار    
معنی: ندار و فقیر


هەلکەوت           
معنی: فراز-رونده، چیره


هلگورد  
معنی: بهترین جلودار


هەلو     
معنی: آله، عقاب


هەندرین
معنی:  نام کوهستانی در کردستان


هەوراز  
معنی: فراز و نشیب


هەورام  
معنی: برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نمودەاند.


یَل کورد             
معنی: پهلوان کرد


یَلکاک    
معنی:  برادر پهلوان


اسامی دخترانه کردی

اَسرین
معنی: اشک، سرشک.


ارینا
معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی


اوینار
معنی: عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین


ایوان
معنی: ایوان، تراس


آروا
معنی: نام فرشته‌ای در آیین زرتشت


آرینا
معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی


آسکی
معنی: آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی


آسو
معنی: شفق، افق طلایی، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.


آگرین
معنی: آتشین، به رنگ آتش


آلند
معنی: اولین پرتو خورشید


آوات
معنی: آرزو، خواسته


آوین
معنی: عشق


آوینا
معنی: عشق


آیرین
معنی: ایل زیبا


باروشه
معنی: بادبزن


بالین
معنی: کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون


بانواز
معنی: باخبر ساختن مردم با صدای بلند


باوان
معنی: خانه‌ی پدری؛ جگر گوشه و عزیز


بریا
معنی: واژه ایکاش


بریار
معنی: قرار، عهد


بلواژ
معنی: آبگینه


بیریوان
معنی: شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد.


بیژه
معنی: ویژه، خالص


بیکژ
معنی: هموار، صاف


پرژین
معنی: پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.


پژال
معنی: جوانه نازک، شاخه‌های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه‌های تازه روییده و ریز درختان


ترلان
معنی: زیبا؛ نام نوعی اسب است.


تَوار
معنی: پرنده؛ نوعی ریسمان؛ نام کوهی در شمال ایران، شهرستان چالوس


چنور
معنی: گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می‌روید.


چوک
معنی: چشمه


دانژه
معنی: غنچه گل نیمه باز


دلنیا
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.


دلینا
معنی: مطمئن


دیلان
معنی: رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.


راژان
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه


روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن


روجیار
معنی: روزگار؛ آفتاب، روژیار.


روژا
معنی: روزها، آفتاب


روژان
معنی: روزها


روژبین
معنی: (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده)، بیننده‌ی روز؛ نشان دهنده‌ی روز؛ (به مجاز) راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.


روژدا
معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر


روژیا
معنی: روز و روشنایی


روژیار
معنی: روزگار


روژین
معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا


روژینا
معنی: منسوب به روز


روناک
معنی: روشن، تابناک


رویسا
معنی: چشمه آب روشن


زریان
معنی: باد جنوب، باد دبور، باد سرد.


زیوین
معنی: نقره‌ای، نقره گون


ژالانه
معنی: گیاهی زیبا و خودرو


ژاوه
معنی: نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی


ژوان
معنی: زمان، میعاد، ملاقات


ژیکان
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش


ژینا
معنی: منسوب به زندگی، (به مجاز) زندگی، حیات


ژینو
معنی: دارای زندگی؛ (به مجاز) زنده، زندگی، دارای حیات


ژیوار
معنی: معنی: نام کوهی در اورامان


سَروه
معنی: نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.


سارال
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج


ساریسا
معنی: کوشا


سایان
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی


سایدا
معنی: سایه مادر


سروین
معنی: روسری و چارقد


سولین
معنی: غنچه گل


شانا
معنی: باد ملایم


شوانه
معنی: گله بان، چوپان


فرمیسک
معنی: اشک چشم


کازیوه
معنی: سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد


کانیاو
معنی: آب چشمه؛ زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛ گیاهی که با آب چشمه سیراب شود.


کژال
معنی: غزال، دختری با چشمان زیبا


کوچیار
معنی: یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)


کیژان
معنی: دختران


گلاره
معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.


گلاریس
معنی: زلف تابیده، مویی که به زیبایی بافته شده است.


گلاویژ
معنی: ستاره سهیل، به کسر گاف


گلباش
معنی: از نامهای رایج میان زنان کرد


گولی
معنی: یک گل


لار
معنی: طناز


لاوین
معنی: نوازشگر، درخت بید مجنون، منطقه‌ای در کردستان


ناریا
معنی: قاصدک


نازار
معنی: دوست داشتنی


نشمیل
معنی: زیبا


نیان
معنی: رفیق، شریک زندگی


نیشا
معنی: نشانه


نینا
معنی: اینها


وانیار
معنی: با سواد


وچان
معنی: زمان استراحت کوتاه


وردی
معنی: کوچک، ریز‏نقش


وریشه
معنی: درخشش، برق


وش
معنی: خواستن


وشان
معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید


وشن
معنی: خوب است.


ولان
معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد


وناز
معنی: با وقار، متین


وندا
معنی: زن و دختر باسواد


ونوش
معنی: گل بنفشه


وهار
معنی: فصل بهار


ویان
معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق


وینا
معنی: بینا، شناخت، شناسایی


هانا
معنی: زنهار، دادخواهی؛ امید؛ بینایی؛ خواهش


هستنوه
معنی: قیام توده مردم


هفدن
معنی: وزن شعر


هفیان
معنی: آرام گرفتن


هگبه
معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین


هلاله
معنی: گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن


هلپرین
معنی: رقصیدن


هموند
معنی: اعضاء


هنار
معنی: انار


هناو
معنی: زهره، شجاعت


هورا
معنی: هورا به معنی غوغا است؛ (در اوستایی) مستی آور، نوشیدنی مست کننده، آشام مستی آور.


هوران
معنی: آفتاب


هورشید
معنی: خورشید


هوری
معنی: نور خورشید


هوزان
معنی: یاد گرفتن


هوژان
معنی: یاد گرفتن


هوژین
معنی: آموختن


هوما
معنی: مرغ سعادت، فرخنده


هومان
معنی: خودمان


هونراوه
معنی: کنایه از کلام منظوم


هونیا
معنی: شعر


هیدی
معنی: آرام، آهسته، بردبار


هیدیکا
معنی: آرام، به آهستگی، یواش


هیران
معنی: قرار


هیرو
معنی: منسوب به آتش؛ آتشی و سرخ گون؛ (به مجاز) زیبارو.


هیزان
معنی: نیرومند، توانا


هیژان
معنی: ارزیدن، جنبیدن


هیلان
معنی: آشیانه، مکان آرامش


هیمو
معنی: پاک دامن


هینا
معنی: ماهر


هینان
معنی: آوردن


هیوان
معنی: ایوان، تراس


یکمال
معنی: ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)


یکیتی
معنی: اتحاد، همبستگیهموطنان عزیز کرد می‌توانند با ارسال اسامی در بخش نظرات در تکمیل این فهرست و تصحیح اشتباهات احتمالی آن به ما کمک کنند. ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ترین ها
پربیننده ترین ها
پر بحث ترین ها