ostovaar.ir

کد خبر : ۸۰۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۸ - 12 December 2019
اسراف یکی از نمونه های آشکار حرکتهای نابخردانه است. عقل و وحی بر کاربرد امکانات در زمینه های مورد نیاز تاکید دارد و دور ریختن، هدر دادن و از بین بردن موارد لازم قابل استفاده را محکوم و ناپسند می داند، وجدان انسان از اسراف نفرت دارد و این تنبلی ها و ناآگاهیها، غفلت ها و رفاه زدگیهاست که زمینه را برای اسراف هموار می سازد...
برترین احادیث در مورد اسراف

1. اسراف چیست؟
امام صادق علیه السلام فرمود: 
اسراف آنست که انسان مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بزند «مثل سیگار کشیدن » عرض شد پس اقتار چیست؟
فرمود: اینست که غذایت نان و نمک باشد در صورتیکه قدرت داری غذای مناسبتری بخوری.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 1

2. زیادی آب خوردن را نباید دور ریخت
امام صادق علیه السلام فرمود:
کسی که آبی را از نهر فرات «گوارا» برای خوردن بردارد و بعد از نوشیدن، زیادی آنرا بیرون بریزد اسراف کرده است.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 3

3. پائین ترین مرتبه اسراف
امام صادق علیه السلام فرمود:
پائین ترین مرتبه اسراف عبارتست از:
1- دور ریختن آبی که از آشامیدن اضافه آمده است.
2- اینکه لباس کار و لباس بیرونی، یکی باشد.
3- بدور انداختن هسته خرما پس از خوردن خرما «چون از هسته خرما ماده غذائی برای شتران تهیه می شد»

منبع : وسائل الشیعه، ح 3، باب 28، ص 374.

4. میوه نیم خورده
نقل شده است که امام صادق علیه السلام مشاهده کرد میوه ای را نیم خورده از خانه بیرون انداخته اند، خشمگین شد و فرمود:
اگر شما سیر هستید خیلی از مردم گرسنه اند خوب بود آنرا به نیازمندیش می دادید.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 4

5. هر چه از سفره افتاد بردارید
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود:
من هر گاه چیز کمی هم از سفره می افتد آنرا برمی دارم و این کار باعث تعجب خادم می شود و خادم می خندد.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 7

6. سلامتی کجاست؟
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
آنچه را که از سفره افتاده بردارید و بخورید، زیرا آن دوای هر دردی است که خدا بخواهد آن را التیام بخشد برای کسی که به نیت شفاء بخورد.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 9، بنقل از نهج البلاغه

7. بی نیازی جاودانه
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
کسی که جستجو کند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد، فقر و تنگدستی از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت بر می بندد.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 8.

8. نشانه های اسراف کننده
امام صادق علیه السلام فرمود:
اسراف کننده را سه نشانه است:
چیزهائی را می خرد و می پوشد و می خورد که در شان او نیست.

منبع : تفسیر نور الثقلین، جلد 1، سوره انعام، ص 772


9. نشانه مؤمن
امام صادق علیه السلام فرمود:
انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند بلکه میانه روی را پیشه خود می سازد.

منبع : مجموعة الاخبار، الباب 30، حدیث 1

10. روش پیامبر
روی انه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاکل الرطب و یطعم الشاة النوی.
روایت شده است پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی خرما می خوردند، هسته آنرا به گوسفند می دادند.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 5

11. اسلام و میانه روی
از عامر بن جذاعة نقل شده است که گفت: مردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام حضرت باو فرمود:
تقوای الهی پیشه کن، اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روی مایه استواری است، تبذیر همان اسراف است که خداوند درباره آن فرموده: تبذیر و زیاده روی نکن.

منبع : تفسیر نور الثقلین، ج 2، سوره اسراء، ص 56

12. کار شیطانی
امام حسن عسگری علیه السلام به محمد بن حمزه نامه ای نوشته و او را به ثروت و بی نیازی مژده داده و به او فرمود:
بر تو باد میانه روی و پرهیز از اسراف زیرا اسراف از کارهای شیطانی است.

منبع : بحار الانوار، 50: ص 292 ح 66

13. عامل نیاز و بی نیازی
امام صادق علیه السلام به عبید فرمود:
اسراف و زیاده روی باعث فقر و تنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و بی نیازی می شود.

منبع : وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

14. دور انداختن هسته خرما
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود:
میانه روی را خداوند متعال دوست دارد و اسراف و زیاده روی مورد خشم اوست حتی اگر اسراف در انداختن هسته خرمائی باشد که قابل مصرف است یا زیادی آبی که خورده شده، باشد.

منبع : تحف العقول، ص 301

15. میانه روی و بقاء نعمت
امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند:
کسی که در زندگی میانه روی و قناعت ورزد، نعمت او باقی می ماند و آنکه با ریخت و پاش و اسراف زندگی کند نعمتش از بین می رود.

منبع : تحف العقول، ص 301

16. میانه روی حسنه و اسراف گناه است
امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق علیه السلام فرمود:
بر تو باد به انجام کار خیری که وسط دو کار بد قرار گرفته و آن دو را از بین می برد، امام صادق سؤال کرد، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ امام فرمود:
همانطور که قرآن می گوید مؤمنین کسانی هستند که وقتی انفاق می کنند زیاده روی و سختگیری نمی کنند. (بنابراین اسراف و سختگیری هر دو گناه است و حد وسط آن یعنی میانه روی حسنه است بر تو باد به آن حسنه که بین آن دو گناه است).

منبع : تفسیر نور الثقلین، جلد 4، سوره فرقان، ص 27


17. بیمه میانه روعن
ابن میمون گفت شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود:
هر کسی که در زندگی خود میانه رو باشد من ضمانت می کنم او را که هرگز تهی دست نشود.

منبع : خصال صدوق، باب الواحد، حدیث 32

18. عامل فراوانی و تباهی ثروت
علی علیه السلام فرمود:
اعتدال در خرج کردن «میانه روی » موجب فراوانی مال و ثروت و اسراف باعث تباهی و نابودی آن است.

منبع : وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

19. میانه روی عامل رستگاری
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
سه چیز باعث نجات و رستگاری است و در مورد سومی خاطر نشان ساخت، رعایت اعتدال در حال فقر و توانگریست.

منبع : وسائل الشیعه، ج 15، ص 258

20. عامل فراوانی رزق و محرومیت
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او را روزی می دهد و کسی که اسراف و زیاده روی کند، او را محروم می سازد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 15، ص 259

21. اسراف دشمن فراوانی است
امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
اسراف و زیاده روی فراوانی را نابود می سازد.

منبع : میزان الحکمه، ج 4، باب اسراف، حدیث 8481

22. اسراف برکت را کم می کند
امام صادق علیه السلام فرمود:
همانا اسراف با کمی برکت همراه است.

منبع : وسائل الشیعه، ج 15، ص 261

23. پیامدهای اسراف
امام علی علیه السلام فرمود:
زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است.

منبع : میزان الحکمة، ج 1، حدیث 1659

24. زیاده روی و تنگدستی
امام علی علیه السلام فرمود:
زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است.

منبع : میزان الحکمة، ج 1، حدیث 1659


25. افتخار به زیاده روی
علی علیه السلام فرمود:
کسی که به زیاده روی افتخار کند، با تنگدستی خوار و زبون می گردد.

منبع : میزان الحکمه، ج 1، حدیث 1661

26. خشم خدا و تباه کردن ثروت
امام کاظم علیه السلام فرمود:
خداوند، قیل و قال، ضایع کردن مال و زیاده روی در سئوال را دشمن می دارد.

منبع : قصار الجمل، ص 305

27. بخششهای بی مورد
امام علی علیه السلام فرمود:
بخشش های بی جا مال و ثروت، اسراف و زیاده روی محسوب می شود و بخشنده آنرا در دنیا بالا می برد و در آخرت او را پائین می آورد، او را در بین مردم بزرگ جلوه می دهد، و نزد خدا خوار و سبک می کند.

منبع : نهج البلاغه، خطبه 126

28. عامل تنگدستی
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
اسراف فقر و تنگدستی می آورد.

منبع : مجموعة الاخبار، باب 171، حدیث 6

29. به اسراف کار رحم نمی شود
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
زیاده روی و اسراف را ترک کن زیرا بخشش اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود.

منبع : غرر الحکم 4: ص 34 ح 5188

30. زیاده روی در کار خیر
از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود:
زیاده روی در همه موارد بجز در کارهای نیک مورد نکوهش واقع شده است.

منبع : میزان الحکمة، ج 4، حدیث 8503

31. اسراف در صدقه
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام وصیت فرمود:
... اما در دادن صدقه، کوشش کن تا جائیکه گمان بری اسراف کرده ای و حال آنکه اسراف نیست «یعنی در صدقه دادن اسراف معنا ندارد».

منبع : تنبیه الخواطر و نزهة النواظر «مجموعه ورام » جزء دوم، ص 91-92

32. اسراف هیچگاه پسندیده نیست
امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود:
سخاوتمند باش ولی هرگز اسراف و زیاده روی مکن و ثروت خود را بر اساس اندازه گیری صحیح خرج کن و هیچوقت سختگیر نباش.

منبع : نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 33


33. سخاوت و اسراف
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود:
سخاوت اندازه ای دارد، چنانچه از حد بگذرد، اسراف محسوب می شود.

منبع : بحار الانوار، ج 78، ص 377

34. لشگر نادانی
امام کاظم علیه السلام در وصیت خود به هشام فرمودند:
یکی از لشگریان عقل میانه روی و یکی از لشگریان جهل زیاده روی است.

منبع : تحف العقول، ص 300

35. مرگ بر اسراف
امام علی علیه السلام فرمود:
وای بر اسراف کار که چه قدر از مصلحت خویش و رسیدگی به کار خود دور است.

منبع : میزان الحکمه ج 4، باب اسراف، حدیث 1

36. امام سجاد علیه السلام و اسراف
از علی بن الحسین علیه السلام است که فرمود:
خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زیاده روی محافظت فرما.

منبع : صحیفه سجادیه، «دعاء 30»

37. کارهای بیهوده
از پیامبر گرامی نقل شده که به علی علیه السلام فرمود:
چهار چیز هدر می رود:
1- خوردن بعد از سیری
2- روشن کردن چراغ در مهتاب «و جائی که روشن است »
3- زراعت در زمینی که شوره زار است.
4- نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست.

منبع : من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 352 و 373 باب النوادر

38. بخشش در راه معصیت اسراف است
امام صادق علیه السلام فرمود:
کسی که مالی را در غیر طاعت پروردگار بذل و بخشش نماید، اسرافکار است و هر کسی که در راه خیر مصرف کند میانه روی کرده است.

منبع : بحار الانوار، ج 75، ص 302

39. بخشش ناروا
در تفسیر علی بن ابراهیم قمی و در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت در مورد آیه «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا» فرمودند: بخشش در راه معصیت و بناحق، اسراف است.

منبع : تفسیر نور الثقلین، ج 4، سوره فرقان، ص 67.


40. اسراف کنندگان کیانند؟
امام باقر علیه السلام فرمود:
اسراف کنندگان کسانی هستند که محرمات «گناهان » را جایز می شمارند و دست به خونریزی می زنند.

منبع : میزان الحکمة، ج 4، حدیث 8491.

برگرفته از : حوزه 

مطالب مرتبط
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ترین ها
پربیننده ترین ها
پر بحث ترین ها