ostovaar.ir

آتراکلیوم بسیلات | نحوه مصرف و عوارض جانبی
آتراكوريوم به عنوان داروي بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنترل بيمار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شود.
آپومورفین | نحوه مصرف و عوارض جانبی
آپومرفین برای تشخیص افتراقی سندرم پارکینسون ایدیوپاتیک استفاده می شود. همچنین برای تشخیص پاسخ دهی سیستم دوپامینرژیک در انواع سندرم پارکینسون به کار می رود، تا پاسخ دهی بیمار نسبت به لوودوپا مشخص گردد.
آپروتينين | نحوه مصرف و عوارض جانبی
آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب باز یا پس از آن هستند و همچنین در بیمارانی که نگهداری بهینه خون در آنان در اولویت مطلق است، مصرف می‌ شود.
آبى متيلن | نحوه مصرف و عوارض جانبی
غلظت‌هاى نسبتاً زياد دارو، يون فرو را در هموگلوبين احياء شده به شکل فريک اکسيد مي‌کند، و به اين ترتيب متهموگلوبين ايجاد مي‌شود که با سيانيد ترکيب مي‌شود، مصرف طولاني‌مدت تخرى اريتروسيت‌ها را تسهيل مي‌کند. برعکس غلظت‌هاى نسبتاً پائين دارو باعث تبديل مت هموگلوبين به هموگلوبين مي‌شود.
دي‌نيتروکلروبنزن - 2.4 | نحوه ی مصرف و عوارض جانبی
داروی دي‌نيتروکلروبنزن - 2.4 بیشتر برای درمان زگيل‌هاى مقاوم، درمان آلوپسى آرئاتا (طاسى منطقه‌اي)، درمان جذام (به‌عنوان محرك پاسخ ايمني) حساس‌كننده قوى پوستى در تشخيص بعضى بيماري‌ها ...